آرمان حسین پور

civil engineer 

متولد 1365 شهر خرم آباد ، فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد رودهن در رشته عمران مقطع کارشناسی ارشد

احسان میردریکوند

senior architect 

متولد 1370 شهر خرم آباد ، فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد بروجرد در رشته معماری مقطع کارشناسی

خسرو عینی تاری

civil engineer 

متولد 1369 شهر خرم آباد ، فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد کرج در رشته ی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت در مقطع کارشناسی ارشد ، موسس دفتر معماری ارژن

مهرداد بیرانوند

senior architect

متولد 1370 شهر خرم آباد ، فارغ التحصیل از دانشگاه هنر سوره تهران در رشته معماری مقطع کارشناسی . موسس دفتر معماری ارژن

کیمیا فهیم

attorney and legal advisor

متولد 1370 شهر خرم آباد  ، فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد خرم آباد  در رشته حقوق جزا و جرم شناسی مقطع کارشناسی ارشد

مریم نامدار پور

accountant 

متولد 1374شهر خرم آباد ، فارغ التحصیل از دانشگاه لرستان در رشته مدیریرت و بازرگانی  مقطع کارشناسی

ساناز رومیانی

intern architect 

متولد 1379 شهر خرم آباد . دانشجوی دانشگاه لرستان رشته ی شهرسازی

صبا قاسمی

architect

متولد 1369 شهر خرم آباد ، فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد خرم آباد در رشته معماری مقطع کارشناسی