سوخاری آیمن

این پروژه که در پاییز سال 1402 انجام شد شعبه ی سوم فست فود آیمن میباشد که تیم ما در طراحی و اجرای شعبات قبلی آن نیز با این مجموعه همکاری هایی را داشته است . فضای داخلی به دو قسمت آشپزخانه و فضای پذیرایی و فروش تقسیم میشود ، در آشپزخانه آن سعی شده که تمام امکانات لازم برای کار فراهم شود . از آنجایی که ما بر روی جداره ی نما نمیتوانسیم دخل و تصرف اساسی داشته باشیم حداکثر تلاشمان را برای جلب توجه در داخل مغازه انجام دادیم ، ما یک رنگ نارنجی را برای زمینه ی کار انتخاب کردیم ، رنگی که با نورپردازی داخلی به جذابیت آن اضافه میشود و بخوبی توجه هر عابر پیاده و سواره ای را به خود جلب میکند .  ازآنجایی که ملک موجود ازمساحت کافی برای چیدمان میزوصندلی کافی برخوردار نبود کارفرما از ما خواست که برای بهسازی وضعیت پیاده رو نیز فکری بکنیم به گونه ای که شرایط مناسبی برای چیدمان تعداد میز و صندلی فراهم شود . فضای پیاده رو مساحت زیادی داشت و با مغازه کناری که یکی دیگر از شعبات این مجموعه بود مشترک بود یه همین خاطر ما قسمتی از آن را برای فضای پارک ماشین مشترک هردو مغازه مناسب سازی کردیم و بقیه فضاها را نیز برای چیدمان میزو صندلی در اختیار شعبات قرار دادیم . به دلیل مساحت زیاد این پیاده رو و محدودیت منابع مالی ما نمیتوانستیم از متریال گران قیمتی برای پوشش این سطح استفاده کنیم و انتخاب ما برای این فضا تایل های بتنی قواره کوچک بود که با یک الگوریتم خاص در کنار هم چیده میشدند که هم زیبایی خاصی به این فضا میدادند و هم از نظر مالی بسیار مقرون بصرفه بودند  .