فست فود حمید و حامد

فست فود حميد حامد يك فست فود خياباني است كه پس از ٨ سال فعاليت در اين حوزه تصميم گرفت كه شعبه جديد خود را تاسيس نمايد و براي طراحي معماري آن به دفتر ما مراجعه كرد ، سايت اين پروژه يك مغازه ٣٦ متري است كه نيمي ازين مساحت به يك واحد آشپزخانه فول تجهيزات اختصاص داده شده است و در مابقي مساحت باقي مانده يك كانتر فروش و فضايي براي سرو غذا نيز در نظر گرفته شده است ، چالش اصلي اين پروژه حداكثر استفاده ممكن از مساحت و تامين فضاي پذيرايي بيشتر براي مشتريان است.
در قسمت داخلي در خوشبينانه ترين حالت امكان جانمايي دو ميز چهارنفره وجود داشت آن هم نه خيلي استاندارد ولي قابل استفاده! لذا ما سعي كرديم از ظرفيت فضاي بيروني و فضاهايي بينابيني براي تامين جاي نشستن مشتريان استفاده كنيم . در جداره اصلي مغازه رو به خيابان يك ميز طولي قرار گرفت كه در هردوطرف آن يعني داخل مغازه و بيرون آن در پياده رو ميشد ٦ عدد صندلي استول بار قرار داد ، براي باغچه ي موجود نرده هايي طراحي شد كه از دل اين نرده ها نيز نيمكت هايي ايجاد شد كه فضاي مناسبي را براي نشستن مهيا ميكرد . همينطور در جداره شمالي مغازه كه داخل كوچه قرار ميگرفت نيمكت ديگر در نظر گرفته شد .
متريال هاي استفاده شده دراين فضا عمدتا از دو گروه تشكيل ميشوند ، گروه اول متريال هاي بتني در حالت هاي مختلف براي زمينه مانند تايل هاي بتن اكسپوز در جداره هاي داخلي ، اندود سيماني ليسه براي جداره هاي بيروني و كفسازي بتي و گروه دوم متريال هايي با رنگ هاي گرم مثل چوب كه با قرار گرفتن در كنار توسي بتن ها جلوه ي خيلي زيباتري از خود نشان ميدهند ، كه عمدتا براي صفحه ي ميزها و سقف مغازه از آن استفاده شده است ! براي ديوار داخلي اصلي اين مغازه كه بهترين ديد را از داخل خيابان دارد يك كار هنري كه نقاشي روي سيني هاي سنگي پيتزا بود صورت گرفت ، نقش هايي كه روي اين سيني ها ايجاده شده طرحي تلفيقي با الهام از نقش و نگار هاي لباس بومي مردم لرستان است . علاوه بر اين از تمام فرصت هاي ممكن براي حضور گل و گياه در فضاهاي داخلي و بيرون اين مغازه نيز استفاده شد