خانه طاهری

چالش اصلي اين پروژه كمبود منابع مالي بود كه اجازه ي دخل تصرف بيشتر در اجزاي اين خانه را به ما نميداد ، چراكه اين خانه ايراداتي بسيار اساسي داشت ازجمله اينكه با وجود اينكه خانه از دو طرف ميتوانست نور بگيرد ولي هيچكدام از فضاهاي اصلي نور مستقيمي دريافت نميكردند ، در جبهه شمال كه راهرو ورودي و گاراژ قرار گرفته بود و در جبهه ي جنوبي نيز اتاق خواب حال پذيرايي در قسمت مياني قرار گرفته و آشپزخانه در ضلع جنوبي كنار اتاق خوب به شكلي كه در انتهاي آشپزخانه امكان نورگيري از حياط خلوط مهيا بود لذا ما از همين فرصت استفاده كرده و بازشو شيشه اي بزرگي را در آن قسمت قرار داديم كه حداكثر نور ممكن را به آشپزخانه منتقل كند و براي هدايت اين نور بسمت حال و پذيرايي تمام متريال هاي كف و جداره را سراميك سفيد براق و همينطور جنس كابينت را نيز سفيد براق در نظر گرفتيم تا با اين ترفند آشپزخانه حداكثر تلاش خود را براي انتقال نور ازين مجرا به حال پذيرايي انجام دهد .
براي ديوارهاي داخلي فضاها نير رنگ سفيد و خاكستري روشن با نورپردازي نچرال در نظر گرفته شد . و با يك لمينت پاركت طرح چوب سعي شد تعادل رنگي در فضا ايجاد شود