کافه هما

اين پروژه يكي از اولين كارهاي دفتر ما بود،كافه براي عموم مردم يك فضاي فانتزي وجذاب است واكثر معمارها آرزو دارند درطول عمرحرفه اي خود اين فرصت برايشان مهيا شود كه يك كافه طراحي كنند  ،ما كه از دوران دانشجويي اين آرزو برايمان برآورده شده بود پيشنهاد طراحي اين كافه ازجهاتي ديگر برايمان جذابيت داشت! اينبار قراربود كافه اي را درشهر و محدوده زندگي خودمان طراحي كنيم! اين كافه قراربود دركنارپارك و درياچه ي كيو شهر خرم آباد ساخته شود! جايي كه تمام آدمهاي اين شهر در سانت به سانت آن خاطراتي دارند از كودكي، نوجواني وجوانيشان! ما اكنون قرار بود كيفيت وامكان جديدي براي اين ميعادگاه مان ايجاد كنيم! براي خودمان ،براي دوستانمان! براي هم دوره هايمان، براي ازما كوچكترها……

يك حس مشترك بين بچه هاي دفتر ما وجود دارد كه عليرغم اينكه ما درطي اين ساليان چندين كافه و رستوران ديگر  رانيزساخته ايم ولي كافه هما چيز ديگريست!

حسام زماني كارفرماي دوستداشتنی اين پروژه كه بسيار در خلق اين فضا با ما همكاري داشتند  و اگر موفقيتي درانجام پروژه حاصل شد قطعا برآمده ازتعامل درست بين تيم معماري ما وكارفرما بود.

 ما كه در آن دوران تازه با آموزه هاي پيتر زومتور  سوييسي آشنا شده بوديم ومفهوم اتمسفروحس مكان برايمان بسيار جذابيت داشت!  بسيار مصمم بوديم كه آموزه هاي جديدمان را در پروژه جديدمان بكار بگيريم!

احساسي كه  مصالح به فضا ميدادند بسيار  براي ما مهم بود! اين كه قراربودفرمها ومصالح  دراين پروژه درراستاي  تعريف اتمسفر و كاربري كه مدنظر ما بود قرار  بگيرند! اينكه قراربود يك محفل گرم و صميمي ، يك كافه شلوغ پلوغ، يک جايي براي جمع شدن اكيپ ها و محفل هاي چندنفره باشد ،يه فضاي مدرن و امروزي باشد و لي حس پس زننده اي دركارنباشد! يك فضاي خيلي صميمي وخودماني….

چوب گردو، آهن زنگ زده!  گل هاي سبز، رنگ سبز گرم كاشي ريزهاي پشت بار، رنگ سبز گرم ديوارها ، نورپردازي گرم ،سيركولاسيون ،تحرك و پويايي برنامه ريزي شده براي اين فضا،همه وهمه كنارهم قرارگرفتند كه اين حس واين اتمسفررا براي ما ايجاد كنند.

بسيار تلاش كرديم كه فضايي را دراين كافه به وجود بياوريم كه آدم ها خيلي راحت نزديك هم بشينند!  بلند بلند حرف بزنند بدون اينكه بترسند كه صدايشان ميز بغلي را اذيت ميكند!  ما ميخواستيم اتمسفر كافه یخ آدمها را آب  كند!

به همت حسام عزيز چراغ كافه هما چندساليست كه روشن است وهرازچندگاهي سري به آن ميزنيم ،براي ما هميشه تازه است ،هميشه خستگي دركن است،راستي حسام هم به تازگي صاحب يک دخترشده است، هماخانم  …..