ساختمان مسکونی مخروطکار

هميشه شرايط ايده آلي براي خلق يك اثر معماري وجود ندارد ! ، هرپروژه محدوديت هاي خاص خود را دارد يا شايد بهتر باشد كه مطلب را اينگونه مطرح كنيم كه هر ساختمان مسائل خاص خود را دارد و به منظور و هدف خاصي ساخته ميشود !
اين پروژه كه يك پروژه مشاركتي بين يك شركت خصوصي و يك سازمان دولتي است
و تصميم گيري هاي اوليه ، طراحي و معماري آن طبق روال معمول پروژه هاي دولتي انجام شده ، ولي پيمانكار اين ساختمان كه از شركت هاي ساختماني با سابقه استان لرستان است تصميم ميگيرد حداقل براي طراحي نما به يك تيم معماري مراجعه كند .
ساختمان در مرحله ي اجراي اسكلت به ما ارجاع داده شد ، قبل از شروع از ما خواسته شد كه طبق توافق شركا بايد نماي ساختمان تركيبي از سنگ و آجر باشد ، و مابقي كار به تيم ما سپرده شد ،
خوشبختانه هنوز هيچ ديوار چيني انجام نشده بود و از طرف كارفرما اين اجازه به ما داده شد تا پلان هاي داخلي را تا اندازه اي كه اسكلت به ما اجازه ميداد دستكاري كنيم ! اين دستكاري در پلان عمدتا شامل استاندارد سازي فضاهاي داخلي ميشد و به خاطر اسكلت كار شده امكان دخل و تصرف بيشتر در حجم كلي كار براي ما فراهم نبود .
در ادامه يك طراحي داخلي ديفالت هم براي واحد ها در نظر گرفته شد كه در صورت تمايل خريداران واحدها امكان اجراي آن فراهم باشد ،

در طراحي نماي اين ساختمان اولين مساله اي كه مدنظر ما بود ايجاد پنجره هايي با حداكثر مساحت ممكن بود ، پنجره هايي با okb ٤٠ سانتي متري و ارتفاع ٢ متر ، قيد افقي در ساختار اين پنجره ها وجود ندارد و براي تامين امنيت اين پنجره يك نرده فلزي در جبهه ي بيروني پنجره ها در نظر گرفته شده كه تا ارتفاع ٩٠ سانتي متر از كف ادامه پيدا ميكند . اين نرده در قسمت بازشو پنجره ها سي سانتي متر نيز پيشروي افقي رو به بيرون دارند ، يك كادر سنگي بيست سانتي متري نيز دور پنجره ها در نظر گرفته شده كه علاوه بر زيبايي كه به پنجره ها داده تا حدودي از پنجره محافظت ميكند .
متريالي كه براي جداره هاي نما در نظر گرفته شده شامل يك مدل آجر نسوز سفيد رنگ و سنگ سفيد چيني ازنا ميباشد، و به سادگي هرچه تمام تر بدون هيچ آرايه و اضافاتي در جداره كار شده اند و در خدمت ايجاد حجم كلي اين ساختمان هستند ، اهداف اصلي در طراحي نماي اين ساختمان را ميشود موارد زير برشمرد ؛ رسيدن به طرحي با كمترين هزينه در عين حال زيبايي قابل ارائه ، امكان اجرا با نيروهاي اجرايي دردسترس ، رعايت استانداردها و ضوابط ، كار در چهاچوب توافقات انجام شده بين شركا ، اجرا با حداكثر سرعت ممكن و استفاده از مصالح دردسترس و بومي ، استفاده از مصالحي با كمترين ميزان جذب گرما با توجه به رنگ روشن اين مصالح ، اجراي سنگ در قسمتهاي پاييني و پوشش تمام جداره طبقات در ارتفاع هاي بالاتر با آجر و بالابردن ايمني ساختمان ازين جهت .

طراحي اين پروژه از جهاتي براي ما تجربه ي
ارزشمندي بود ! چراكه اين پروژه با بازخوردهاي متناقض زيادي از جانب شهروندان و مخاطبان ما همراه بود !
گروهي از مخاطبان از سادگي و بهينه بودن اين كار لذت ميبردند و گروهي بيان ميكردند كه كار برايشان خسته كننده است و از ما انتظار كاري پرهيجان تر و شلوغ پلوغ تر را داشتند ، واقعيت امر اينست كه از نظر ما ارائه يك آلترناتيو مينيمال و فانكشنال براي اين پروژه بسيار كار هوشمندانه اي بود چرا كه شرايط پيچيده ي اين پروژه پذيراي چيز ديگري نبود ! كارفرماهاي اين پروژه دو مجموعه بودند كه قطعا در هركدام ازين مجموعه افرادي با نظرات متفاوت حضور داشتند ، تعهدات و قراردادهايي بين اين دو گروه رد و بدل شده بود و همه ي اين عوامل در به وجودآمدن آلترناتيو نهايي اثر گذار بودن، در اينطور شرايطي طرح پيشنهادي نميتوانست بر اساس سليقه فردي يا يك كانسپت خاص پيش برود ، بلكه بايد طرحي ميبود كه براي جز به جز آن دلايل فني و واضحي ارائه ميشد ، منظور از دلايل واضح شايد دلايلي باشد كه بتوان آنها را بصورت كمي بيان كرد ! طرحي كه بر اساس استانداردها ، ضوابط فني ، طرحي در چهارچوب توافقات انجام شده ، طرحي منطبق بر وضعيت سازه اي موجود ، شايد مهم تر از هرچيز مساله اي مالي پروژه بود كه اثر گذار بود ، در شرايط موجود هرگونه هزينه تراشي براي كار عملا نميتوانست رضايت گروه هاي كارفرما را جلب كند بلكه كار زماني ميتوانست مهر تاييد را بگيرد كه از لحاظ مالي نيز پيشنهاد ارائه شده نسبت به هزينه هاي متداول بازار مقرون به صرفه تر باشد ،
مصالح پيشنهادي مصالح ارزاني بودند و طرح ارائه شده از هيچگونه پيچيدي برخوردار نبود و اين نكته خود موجب كمتر شدن دستمزد نيروهاي اجرايي و در عين حال افزايش سرعت اجرا ميشد . بعد از تمام مسائل ذكر شده بايد به اين نيز اشاره كرد كه ركن زيبايي همواره ركن لاينفك معماريست و در پيچيده ترين شرايط نيز همواره از معمار اين انتظار مي رود كه پيشنهادش با تمام تدابيري كه دارد بايد زيبا هم باشد و ما نيز تمام تلاش خود را در اين راستا انجام داده ايم .