عالی نژاد

این ساختمان چهار طبقه در مرحله‌ای به ما ارجاع شد که کارفرما اسکلت ساختمان و دیوار چینی‌های دور ساختمان را انجام داده بود.
به دلیل عدم برنامه‌ریزی‌های پیش از اجرا، کارفرما در این مرحله به این نتیجه رسیده بود که برای ادامه کار باید به یک معمار مراجعه کند.
به درخواست کارفرما یک واحد مجزا روی پیلوت و یک واحد دوبلکسی روی این دوطبقه باید طراحی می‌شد.
ملک جنوبی بود و معبر اصلی در شمال ساختمان قرار داشت. در جهت جنوب دو متر حیاط خلوت وجود داشت.
خوشبختانه دستگاه پله و آسانسور در وسط ملک جای‌گذاری شده بود و برای تقسیم فضاها فرصت مناسبی ایجاد کرده بودن.
تصمیم گرفتیم آشپزخانه ‌ها رو قسمت جنوب ملک کار کنیم که نور مطلوب‌تری میگرفتن و کنار اون ها تراس‌های عمیقی تا مرز دیوار باکس پله ایجاد کنیم.
با عمق دادن به تراس‌ها هم فضای با کیفیت و قابل استفاده‌ای برای دورهمی‌های خصوصی بوجود اومد و هم ارتباط آشپزخانه با بازشوهای قدی و عریض با تراس شکل گرفت.
فضای پذیرایی و نشیمن در مرکز قرار گرفتند، خواب‌ها و حمام در قسمت شمالی زمین.
از چالش‌های اصلی پروژه ارتباط عمودی بین طبقات واحد دوبلکسی بود.
اینکه ملک یک باکس پله اصلی داشت و در این واحد باید یک پله دیگر بصورتی کار می‌شد که هم ارتباط عمودی رو داشته باشیم و هم پرت فضا به حداقل ترین حال خودش می‌رسید.
وید در نظر گرفته شده برای پله دوم دقیقا روبروی باکس پله اصلی بود
پله ‌ها رو در سه شمشیری جوری چیدمان کردیم که کمترین پیشروی رو داخل فضا داشته باشن. و طراحی اونها به شکلی معلق بود ، از یک طرف به دیوار و طرف دیگر با سیم بوکسل از سقف آویز میشدن.
در  لول اول واحد دوبلکسی آشپزخانه و تراس و پذیرایی جای گذاری شدن و در لول دوم اتاق‌های خواب،یک نشیمن خصوصی بزرگ، یک آبدارخانه دقیقا در مرکز و روبروی پله معلق، و یک تراس بزرگ در قسمت جنوبی.
به درخواست کارفرما روی پشت بام ساختمان باغچه‌های دور تا دور شکل گرفتن و در مرکز اونها یک آلاچیق طراحی شده