کافه ساحل

كافه ساحل يك طرح پيشنهادي بود براي كافرمايي كه از ما خواسته بود يك دكه برايش طراحي كنيم و به طرح حاضر انجاميد،
دكه اي كه اندكي بيشتر از يك دكه به مشتريان خود خدمات ميدهد ، اندكي بيش از ديگر دكه ها كه معمولا در گوشه اي از خيابان يك پذيرايي سرپايي از مردم دارند ، مردمي كه بيش ازين هم از يك دكه انتظاري ندارند ولي بدشان نمي آيد مادامي كه قهوه يا چايشان را تحويل گرفته اند جايي هم باشد كه بتوانند روي آن بنشينند و چايشان را ميل كنند ، حالا اگر در تابستان يك سايبان هم داشته كه نور علي نور ! شايد اگر اين شرايط مهيا باشد تصميم بگيرند اندكي بيشتر در اين حوالي بمانند ، شايد يك اكيپ نوجوان هم در مسير دوردور خود تحريك شوند روي اين سكوها زير اين سايبان بنشينند چاي و قهوه اي بخورند يا سيگاری دود كنند !

در طراحي اين فضا سعي شده از دردسترس ترين و ارزان ترين متريال ها و تكنيك ها استفاده شود ! جزييات منعطفي در اين كار اجرا شده اند ، بازشوهايي كه مادامي كه بسته اند امنيت را تامين ميكنند و زماني كه باز ميشوند كاربري ديگري پيدا ميكنند ! سايباني كه براحتي بصورت دستي باز بسته ميشود و در شرايط مختلف مثل روز و شب يا زمستان تابستان قابل تنظيم است .
طراحي اين فضا بيش از هرچيز تمريني بود براي ما كه درآن با كمترين امكانات و هزينه فضاي خلق كنيم سرشار از حس مكان . اين چيزي است كه ما در معماري عاشق آن هستيم !