خانه ملکی

خانه‌ی آقای ملکی یک ساختمان ویلایی قدیمی بود که مالک پس از خرید آن، شخصا برای بازسازی آن اقدام کرده بود.
با توجه به شکل هندسی ملک که مستطیلی کشیده ولی باریک به عرض 4.76 متر و طول 19.50 متر بود طراحی پلان و جانمایی فضاها برای کارفرما عملا غیر ممکن بود و بطوریکه پس از تقویت سازه ساختمان به این نتیجه رسیده بوند که کار را به یک تیم تخصصی واگذار کنند.
کار به ما ارجاع شد‌. ساختمان دارای دو طبقه با سازه‌ای ضعیف که فقط از جهت ورودی حیاط و در معبر اصلی نور میگرفت.
درخواست کارفرما یک واحد دوبلکسی دو خوابه و همچنین طراحی روف گاردن بر روی پشت بام بود.
چالش اصلی پروژه تامین نور فضاها و همچنین چیدمان و ارتباط عمودی دو طبقه با یکدیگر بود.
از سمت ورودی، حیاطی با طول 5 متر در نظر گرفته شد که هم به عنوان پارکینگ رو باز استفاده شود و هم، مرز نورگیری به فضاهای داخلی نزدیکتر باشد.
بلافاصله پس از حیاط، درب ورود به ساختمان یک فضای رخت آویز و کفشکن ورودی داخلی را تعریف میکنند. بعد از ورودی فضای پذیرایی با پنجره‌ای عریض مشرف به حیاط بود که انتهای آن آشپزخانه‌ای مفصل با جزیره‌ای چند کاربره طراحی شده.
در انتهای ملک و کورترین نقطه آن یک نورگیر به موازات ضلع کوچکتر، از ابتدا تا انتهای مرز ساختمان به عرض 1.20 متر ایجاد کردیم. و نور رو از سقف به طبقه همکف وارد کردیم.
در همکف و زیر این نورگیر پله‌های دسترسی به طبقه دوم با سه بازو کار شد. و در فضایی بین این پله و آشپزخانه سرویس های بهداشتی را قرار دادیم .
دیوار سرویس بهداشتی و دیوار آشپزخانه مشترک بودن ولی پیش آمدگی آن به حدی بود که دید مستقیم به در ورودی توالت نبود .
در طبقه دوم با حرکت بازوی آخر پله روی دیوار جانبی فرصتی ایجاد شد تا اتاق اول را همجوار با پله در نظر بگیریم و راهروی اصلی طبقه از کنار در اتاق عبور میکرد. پنجره‌ای از اتاق به فضای پله باز شد و نورگیر انتهایی، همزمان نور را به دو فضای پله و اتاق وارد میکرد.
اتاق دوم رو در ضلع جلویی ساختمان مشرف به حیاط در نظر گرفتیم اتاقی که تراس کوچکش آن را به فضای بیرون وصل میکرد.
حمام مفصلی چسبیده به دیوار اتاق خواب اصلی طراحی شد که به راحتی فضای تمام تجهیزات را تامین میکرد.
فضای بین اتاق‌ها که نه نور کافی و نه ابعاد مناسبی داشت تنها مسیر ممکن برای ارتباط با پشت بام بود.
تصمیم گرفتیم سقف این قسمت رو برداریم و روی سقف با ایجاد یک نورگیر هم بتونیم نور رو به فضا وارد کنیم و هم پله ارتباطی به پشت بام را توی همین نورگیر طراحی کنیم.
در نهایت پله‌ها به صورتی طراحی شد که فضای زیرش را بتوانیم به عنوان انبار و جلوی آن را برای فضای خدماتی استفاده کنیم.