ساختمان اداری تجاری جمشیدی

پروژه آقای جمشیدی از تجمیع دو ملک در بر یکی از خیابان‌های شلوغ شهر، زمینی ال شکل را در اختیار ما می‌گذاشت که باید برای آپارتمانی اداری تجاری طراحی میشد.
طبق خواسته کارفرما طبقه همکف به عنوان قصابی و زیرمین فضای کارگاه قصابی، و سه طبقه دو واحده روی تجاری با کاربری اداری باید طراحی میشد.
ملک فقط از جهت معبر اصلی نورگیر بود و در سه جهت دیگر همسایگی وجود داشت.
با توجه به اهمیت ویژه طبقه تجاری و همچنین بَر اصلی ساختمان که باید تماما در خدمت تجاری می‌بود، اساسی ترین مساله‌ای که تیم با آن مواجه بود دسترسی‌های به طبقات و جای‌گذاری باکس پله و آسانسور بود.
شکل هندسی ال مانند زمین فرصت خوبی بود تا کورترین نقطه رابرای فضای پله و آسانسور انتخاب کنیم و کمترین طول از بَر ملک را برای ورودی تعریف کنیم. راهرویی با عرض دو متر و طول حدودا هشت متر ما را به دستگاه پله وصل میکرد و این ارتباط عمودی، در طبقات به فضایی لابی طور میرسید که تقسیم بندی فضاها را آسان‌تر می‌کرد.
طبقه تجاری با حداکثر استفاده از بَر ملک با ارتفاع پنج متر و همچنین نیم طبقه‌ای در انتهای مغازه با نماهای کاملا شیشه به صورتی تعریف شد که از حداکثر ظرفیت‌های ملک برای ویترین و نمایش استفاده شود‌.
با توجه به وضعیت نورگیری ملک و همچنین عرض کم اون تقسیم بندی فضا در عرض زمین، برای دو واحد در طبقات امکان پذیر نبود.
یک واحد را در کشیدگی عرض ملک و تماما با پنجره‌های قدی رو به معبر تعریف کردیم و واحد دوم در انتهای ملک قرار گرفت که برای تأمین نور آن از یک نورگیر وسیع با ابعاد 4 در 3 متر چسبیده به مرز همسایگی در انتهای زمین استفاده کردیم.
سطح نورگیری بالای این وید هم فرصت تامین نور تمام فضاهای واحد را به ما می‌داد و هم از لحاظ فنی و مقررات ملی با ابعاد استاندارد خود جزء محدوده ملک حساب نمی‌شد و مالک جریمه‌ای بابت اضافه ساخت آن پرداخت نمی‌کرد.
برای واحدهای جلویی بالکن‌های طولی به گونه‌ای در عمق ملک نفوذ کردند  که کمترین سطح مقطع را با شلوغی خیابان داشته باشند و همزمان با وجود باغچه‌ و سکوی نشیمن فرصتی باشند برای استراحت‌های کوتاه و لحظه‌ای.
با توجه به اهمیت زیاد نماهای جانبی در این پروژه و همچنین نمای اصلی اون که در بر خیابان اصلی بود متریال مورد استفاده اندود سیمان لیسه سفید و روی آن رنگ نانوی عایق در نظر گرفته شد تا هم یکپارچگی و زیبایی نماها را داشته باشیم و هم از لحاظ مالی هزینه‌ها را کنترل کرده باشیم.