مطب دندانپزشکی دکتر داوودی

اين پروژه ي با وجود مساحت كمش چالش هاي جالبي براي ما داشت ، يك مطب دندان پزشكي شخصي براي دوست عزيزمان آقاي دكتر داوودي .
اولين مساله ي پيش روي ما ضوابط و مقرراتي بود كه سازمان علوم پزشكي براي مطب هاي خصوصي تعريف كرده بود و الزاما بايد مو به مو رعايت ميشدند ، البته ما همواره نگاهمان به ضوابط و مقررات نگاه مثبتي است و سعي ميكنيم به چشم محدوديت و مانع به آنها نگاه نكنيم !

مساله ي دوم ذهنيتي بود كه عموم مردم از دندانپزشكي ها داشتند ! عموما مردم نسبت به بهداشت و نظافت مطب هاي دندانپزشكي در مقايسه با ديگر فضاهاي درماني حساسيت بيشتري دارند ! شايد دليلش شايعات و داستانهايي است كه مردم درمورد دندانپزشكي ها نقل ميكنند ، علي الخصوص كه در شهرهاي كوچك افرادي بصورت غيرمجاز به كار دندان مشغول هستند و شايد اين حساسيت ايجاد شده بيشتر متاثر از فعاليت اين دست افراد باشد.
لذا ما بايد در طراحي معماري اين فضا از تكنيك هايي براي القاي حس تميزي و پاكيزگي به كاربر استفاده ميكرديم ،براي اين كار ما يك تركيب رنگ سرد را انتخاب كرديم ، تركيبي متشكل از سفيد غالب و رنگ آبي . اين سفيد كه عمدتا در كف و جداره ها تا ارتفاع ١٢٠ سانتي متري ديده ميشد از سراميك سفيد رنگي با رگه هاي توسي كم رنگ تشكيل شده بود كه علاوه بر رنگ روشنش ،سطح براق آن نيز اين حس پاكيزگي را دو چندان القا ميكرد !

براي ديوارها از ارتفاع ١٢٠ به بالا يك رنگ در نظر گرفته شد كه براي انتخاب آن نير دلايلي داشتيم ، رنگي مابين آبي و خاكستري روشن شايد مقداري متمايل به سبز ، اين رنگ از نظر ما همزمان چند حس را به كاربر فضا منتقل ميكند ، اين رنگ با خود همواره آرامش و سكوني را بهمراه دارد . علاوه بر اين همانطور كه پيشتر گفتيم اين رنگ حس تميزي پاكيزگي را نير به فضا ميدهد ، مضاف بر اين آبي رنگ تخصص و كاربلدي است و ميتواند حس اعتماد را براي مشتريان بهمراه داشته باشد .
مبلمان و كمد هاي موجود در كار همگي متناسب با ابعاد فضا طراحي شده و بصورت دست ساز ساخته خواهند شد ، در طراحي مبلمان يك رنگ كرم نيز بكار برده شده است كه هدف از آن ايجاد لكه هايي از رنگ گرم در طرح براي متعادل كردن هارموني رنگ موجود در فضا بوده است .